GOLEK DALAN PADHANG

Bebrayan jawa nduweni unen-unen utawa tetembungan kang sifate minangka wewarah luhur yaiku golek dalan padhang, tetela nduweni makna kang luwih jero jroning panguripan diri pribadi, sosial utawa gegayutane manungso karo sing maha kuasa.
Unen-unen iki mengku teges, amrih sajroning nepusi panguripan bisa kalis saka tumindhak-tumindak sing sakmestine yaiku mlenceng saka bebener becik saka norma hukum, etika, moral lan sapanunggalane.
Drs. Pardi Suratno Mhum lan Henniy Astiyanto SH nulisake ing bukune gusti ora sare “65 mutiara nilai kearifan Budaya Jawa”beberake, tembung padhang mengku teges bener, kabecikan utawa sawijining tumindak akng pantes lan layak dienggo conto sadengah wong. Kosok baline yaiku peteng minangka lambang tumindak kang ala, maksiat kang nerak angger-anggering bebener lan wis sakmesthine yen kudu didohi utawa disingkiri. Kanthi mangkono, cetha sadengah wong diajab amrih tansah lumaku padhang yaiku tumindak becik lan nyingkiri laku peteng utawa ala.
Kabeh mau mengku tujuan, amrih sadengah wong bisa nggayuh drajat utama lan kalis utawa uwal saka sebutan wong sing nistha.Ing babagan iki tembung padhang padha karo laku tengen yaiku tumindak becik, kang kosok balen karo laku ngiwo utawa tumindak ala. Ana ing bebrayan jawa tengen minangka simbol kabecikan, dewe kiwo olo. Kanthi mankono saben-saben para leluhur utawa wong tuwa mesti ngelingake, aja tumindak ngiwa tegese aja tumindak penylewengan, becik kang ana gegayutane karo duwit, hukum utawa moral. Wong sing nindaake ngiwa ateges wis tumindak elek, lan dibiji minangka wong sing wis nyimpang saka bebener.
Golek dalan padang tegese, sepisan wewarah mau minagka kendali utawa pager sadurunge wong mau tumindak ala utawa nyimpang saka bebener. Kanthi pepeleng mau, wong sing arep nerak paugeran, nyleweng utawa tumindak ngiwa liyane bisa murungake niate saka tindak penyelewengan lan kesalahan. Sing kaping pindho, upamane wong mau wis kebanjur tumindak ala utawa nyimpang saka bebener, kayadene ngelingake saengga wong mau gelem nglereni utawa mandheg sak tumindak alane lan bali menyang bab-bab sing bener dalan padhang.Tegese, tumrape wong sing wis nindaake laku ngiwa utawa peteng, bakal bali marang dalan padhang yaiku tumindak kang becik saengga bakal nduweni drajat utama luhur.

Iklan

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s