serat-serat jawa

Serat Centhini karya baku Sultan agungan sastra gending

A-I-U

Datan ika,iki, iku

Bleg pleng gemplung

Bleng uwus nir

Lowong buntu tan

Pinangka

Sajroning bleng amung siji

Wiji Wijining kasidan

Sida aku la urip

Serat Tannazul Tarqi

Ranggawarsito

Pangudi saking tyas marta

Ayem katanam sak serik

Sumehing netra nyarkara

Wenes murup ngajawala-di

Kalaman keneng juti

Luluh murub jroning kalbu

Karobohan lembah manah

Sampurna padhang nelo-di

Yayah Sasat uyah manuksmeng segara

Serat Wicara Keras

Watake wicara keras

Sumuking pangucap wengis

Isa nangeaken nafas

Setane nuli Kekinthil

Yen ujar ririh manis

Norea tangi napasipun

Ayem Sarta Santosa

Tinebihken saking iblis

Pan wus kocap wong sabar ngunjara setan

Suluk Ki Dalang

Sangsaya dalu araras

Abyor kang lintang Kumecap

Titi Sonya Lumrang gandaning puspita.

Serat Wicara Keras/Yasadipuran

Mungjinaluk ing Hyang Maha luwih

Lawas-lawas nulis Katarima

Kurawa gegempurane

Mangkono wong linuhung

Tutuladan ingkang utami

Den anggepa lir Jimat

Tungtungna ing jantung

Sanadyan iki wong Buda

Nora nistha iya kaya wong saiki

Kranjingan jajal laknat

Mustaka

Pan upaminipunWohing tiris

Banyu Kelapa bathok sepetnya

Puniku Saupamine

Tonyanya budinipun

Klapa ati kang sanubari

Bebathok nepsunira

Sepet badanipun

Toya budi dating Suksma

Budi Kapanjingan Dat Sipating Widi

Lawan apengaling Hyang

(Serat centhini)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s