bathik

KERANGKA KARANGAN

 1. Tegesipun Bathik

 2. Sejarahipun Bathik Indonesia

 3. Bahan-bahanipun ndamel Bathik

 4. Jenis-jenisipun Bathik

  1. Bathik Pekalongan

  2. Dusun Bakaran wetan

 5. Warna-warnanipun bathik

 6. Perkembangan Bathik wonten Indonesia

BATHIK

 1. Tegesipun Bathik

Batik sajatosipin saking basa Jawa “amba” ingkang ngadahi arti “titik”. Batik menika hasil kerajinan ingkang bahan dasaripun saking sindjang/mori pethak ingkang dipunparingi motif ngagem malam (lilin) lan canthing.

 1. Sejarahipun bathik

Sejarahipun batik wonten Indonesia dipun muali awit jaman kerajaan Majapahit kaliyan penyebaranipun agami Islam wonten tanah Jawi. Mila, batik sampun wonten awit abad XVII lan dipun lajengaken kaliyan kerajaan sanes wonten tanah Jawi. Perkembanganipun batik dipunlestarikaken kanthi saestu awit jaman kerajaan Mataram wonten Solo lan Yogyakarta.

 1. Bahan-bahanipun damel bathik

Batik dipundamel saking mori ingkang diparingi motif kaliyan malam ngagem canthing. Dados bahan-bahan ingkang kedah dipunsiapaken kagem mbatik, inggih menika :

Jenis-jenisipun malam :

 • Malam tawon

 • Malam klanceng

 • Malam timur

 • Malam sedang

 • Malam putih

 • Malam kuning

 • Malam songkal

 • Keplak

 • gandarukem

Jaman rumiyin mori kagem batik dipundamel piyambak kanthi nenun benang kapas. Ananging samenika sampun beda, wonten batik saking sutera, nylon, polister utawi rayon lan sanesipun. Pewarna kagem batik saking pace, tinggi, soga, nila, lan bahan sodanipun saking soda awu.

 1. Jenis-jenisipun Bathik

  1. Bathik Pekalongan

Pekalongan dados kota ingkang sampun tersohor kaliyan batikipun. Wonten Pekalongan jenisipun batik mawarni-warni sanget, antawisipun :

 1. Batik Pecinan

 2. Batik Belanda

 3. Batik Rifa’iyah

 4. Batik pengaruh keraton

 5. Batik Jawa Baru

 6. Batik Jlamparng

 7. Batik Terang Bulan

 8. Batik Cap kombinasi tulis

 9. Batik tiga negeri pekalongan

 10. Batik Sogan Pekalongan

 11. Batik Tribusana

 12. Batik Pangan/petani

 13. Batik Coletan

 14. Batik Kemodelan

 15. Batik Osdekan

 16. Batik Modern

 17. Batik Kontemporer

 18. Batik Cap

  1. Dusun Bakaran Wetan

Bathik wonten dusun Bakaran Wetan, dipunpengaruhi kaliyan kebudayan kerajaan Majapahit.

o Padas Gempal.

o Gringsing.

o Bregat Ireng.

o Sido Mukti.

o Sido Rukun.

o Namtikar.

o Limanan.

o Blebak Kopik.

o Merak Ngigel.

o Nogo Royo.

o Gandrung.

o Rawan.

o Truntum.

o Megel Ati.

o Liris.

o Blebak Duri.

o Kawung Tanjung.

o Kopi Pecah.

o Manggaran.

o Kedele Kecer

 1. Warna-warnanipun bathik

Jenis-jenisipun warni bathik ingkang wonten Indonesia :

 • Werni Ijem

Saking jarak kepyar kaliyan kunir ingkang dipuntumbuk lajeng dipunsaring kaliyan dipunparingi lili werdi.

 • Werni Jingga

Asalipun saking campuran wit-witan ingkang dipuntumbuk dados setunggal, lajeng dicampur kaliyan toya lajing dipunsaring.

 • Werni Biru

Asalipun saking mewedel, lajeng dipuncelupaken wonten cuka jawa.

 • Werni Ungu

Mori ingkang dipuncelup wonten sekar pulu.

 • Werni Jene

Mori dipunparingi kunir kaliyan enjet, lajeng dipuncelupaken wonten sekar pulu.

 1. Perkembananipun bathik wonten Indonesia

Sampun dangu batik dados hasil kerajinan asli Indonesia, ananging kathah negara sanes ingkang nyebat batik hasil kerajinan asli bangsanipun. Awit rumiyin kathah wanita Indonesia (jawa) ingkang nyambut damel dados pengrajin batik. Pawiyatan batik dipunwarisaken turun temurun awit leluhuripun bangsa Indonesia.

Estunipun batik menika bahan ageman para keluargi keraton. Ananging perkembanganipun dados dumugi masarakat biasa lan dipunlestarikaken kanthi dados pangupa jiwa. Pengarajin batik menika para wanita ingkang tlaten damel motif wonten mori menika. Para piyayi kakung nyambut damel wonten ing sabin.

Motif-motifipun batik mawarni-warni sanget, samben daerah kagungan ciri khas piyambak-piyambak. Wonten daerah pekalongan, motifipun batik saking kerajaan Majapahit. Daerah Solo kaliyan Yogyakarta ngagem batik khas kerajaan Mataram. Motifipun batik sampun dipengaruhi kaliyan budaya sanesipun, antawisipun saking bangsa Tiong Hoa, Eropa (Belanda) lan sanesipun. Tuladhanipun wonten batik motif kembang tulip, ingkang dados maskotipun negara Belanda. Motif phoenix utawi merak saking bangsa Tiong Hoa. Salajengipun werni batik ingkang sampun kepengaruh kaliyan bangsa sanes inggih beda kaliyan batik asli. Werni biru saking bangsa Eropa kaliyan werni abrit saking bangsa Tiong Hoa. Werni batik asli menika inggih werni-werni kanthi kalem mboten nyolok paningalan.

Jaman semanten, bathik sampun dados ciri khas bangsa Indonesia. Bathik dipunperkenalaken wonten bangsa sanes, awit mantan presiden Soeharto ngagem bathik wonten Konfrensi PBB. Samenika bathik sampun dipunagem kaliyan masarakat awit masarakat inggil dumugi masarakat andhap.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s