PENTINGIPUN NGUDI ILMU

PENTINGIPUN NGUDI ILMU

Mangertenono bilih dalil-dalil kautaman ilmu wonten AL Qur’an kathah sanget . Ing antaranipun injih menika Firman Alloh SWT.:


Alloh badhe mulyaaken wong-wong kang iman ing antrane sira kabeh lan ing antarane wong kang di paringi ilmu pengetahuan pira-pira derajat, lan Alloh Maha mangertosi apa kang sira lakoni.(QS. Al Mujadalah (58):11)

Ibnu “Abas RA. Ngendika ,” Para “Ulama anduweni derajat ing dhuwure wong-wong Mukmin pitungatus derajat, jarak ing antarane kalih derajat menika perjalanan gangsalatus tahun.”

Alloh SWT . Berfirman :


Ngendikakno:” Apa padha wong-wong kang mangertosi marang wong kang ora mangertosi?” Saktemene wong kang padha duweni akal kang bisa nrima pelajaran.(QS. Az Zumar (39): 9)


Saktemene kang wedhi marang Alloh ing antarane hamba-hambane namung ulama’ Saktemene Alloh maha Kuat lan maha Pangapura.(QS. Al Fathir (35):28)

š

Lan perumpamaan-perumpamaan iki Kita gawe kanggo manungsa; lan ora ana kang bias mahami kejaba wong – wong kang anduweni ilmu.(QS. Al Ankabut (29):43)

Ing antarane dalil sangking haditsinjih menika sabda Rasulullah SAW.

العلماء ورثة الانبياء

” Para ulama’ menika pewarisipun para nabi.”

اافضل الناس المؤ من العا لم الذ ي اناحتيح اليه نفع واناستغني عنه أغنى نفسه

” Sautama-utama manungsa injih menika Mukmin kang duweni ilmu kang menawi diperloake, dheweke migunani. Menawi ora diperloake, mangka dheweke iso ngurus awake dewe.”

العا لم امين الله فالارض

” Wong kang dhuweni ilmu menika kapercayaan Alloh ing bumi.”

تشفع يوم القيامة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء

” Wong kang menehi syafa’at ing dina kiamat yaiku para nabi, para ulama ‘lan para syuhada.”

Sopo wonge kelangan ilmu , mangka atine lara, lan biasane mati. Dheweke ora nyadari, kantenan kesibukan – kesibukan kadonyan damel pejah perasaanipun. Menawi kasibuak-kasibuan iku ndeloake kematian, mangka dheweke ngrasaake rasa sakit kang pedih lan penyesalan kang tanpa akhir. Ikilah makna Sabda Rasulullah SAW. ” Manungsa iku sare. Mangka nalika dheweke mati, dheweke tangi.”

Abu Darda’ ngendika,” Sing sapa wonge ngendikaake bilih ngudi ilmu dudu jihad. Mangka deweke anduweni kekiranganing dalem pandangan lan akale.”

Masalah kautamaan ngajaraken ilmu dipun tunjuaken ing dalem firman Alloh SWT.,


Lan elengana, nalika Alloh njaluk janji saka wong-wong kang wus den paringi Kitab (yaiku): Padhaa sliramu nerangaken isi kitab iku marang manungsa, lan aja sira padha ndeleake. (QS. Ali “Imran: 187)

Nalika maos ayat menika Rasukluillah SAW. Ngendika;”

Alloh mboten maringi seorang ‘alim ilmu kejaba njupuk saking alim janji kaya apa kang Dheweke (Alloh) jupuk saka para nabi supaya nerangaken lan ora ndeleake.

Nalika ngutus Mu’adz ing Yaman, Rasululah SAW, Ngendika ,” Paribasan Alloh maringi pituduh marang manungsa jalaran perantaraan sliramu, mangka iku luwih apik kanggo sliramu tinimbang dhonya lan isine.”

Masalah babagan belajar lan ngajar, Muadz bin Jabal – riwayatipun marfu-ngendika,” Golekka ilmu, sebab golek ilmu jalaran Alloh SWT. Iku kebagusan, nelaah ilmu menika tasbih, mengkaji ilmu menika jihad, ngajaraken menika sedekah lan mbelanjakan hartanipun marang ahlinipun menika kedekatan (qurbah), Ilmu menika konco kang nglipur nalika dhewekan, sahabat ing ijenen, pituduh ing dalem seneng lan lara, pembantu ing sisine sahabat karib, kanca ing cedake musuh, lan penerang dalan swargo. Kanthi ilmu Alloh ngankat bangsa-bangsa, banjur Alloh ndhadeake pemimpin, penghulu lan kang menehi pituduh marang kebagusan. Jejakipunn dipun anut, penggaweane dipun perhatikan. Malaikat seneng marang prilakune lan ngusap nganggo sewiwi-sewiwine. Sedaya kang teles lan garing nyuwun ampunan marang dosa ne, hingga iwak, kewan segara, kewan galak, sarto kewan piaraan ning darat lan langit sarta bintang-bintangipun. jalaran ilmu menika kauripan ati sangking wuta, cahaya mata sangking kedzaliman lan pikuwat awak sangking kelemahan. Kanthi ilmu, hamba tekan marang kadudukan wong-wong apik lan tigkatan kang paling dhuwur. Mikiraken padha karo puasa lan nelaah ilmu padha karo negakkaken sholat. Kanthi ilmu Alloh ditaati, disembah, disewijeaken lan diwedheni. Kanthi ilmu uga silaturahmi dipun ikataken. Ilmu iku pimpinan lan pengamalan iku pengikute. Ilmu diilhamaken marang wong kang bahagia, lan diharamaken marang wong kang cilaka.”

Saka sudut ‘akal, mangka ora den dhelekke kautaman ilmukang kanthi ilmu hamba tumuju marang Alloh lan tekan marang pareking Alloh, yaiku kebahagiaan kekal lan keledzatan abadi kang ora ana ahiripun. Ing dalemipun ana kamulyan donya lan kebahagiaan akhirat . Mangka wong kang duweni ilmu kanthi ilmunipun manen kanggo dheweke kebahagiaan abadi, yaiku kanthi ngapiki akhlaq manungsa. Ddheweke ngajak manungsa kanthi ilmunipun kanggo marek marang Alloh SWT.

Ajaka manungsa marang dalan Pengeranmu kanthi hikmah lan bantaha dheweke kanthi cara kang bagus (QS. An Nahl (16):125)

Dheweke nyeru khowas kanthi hikmah , wong awam kanthi nasihat-nasihat, lan wong-wong kang keras kepala kanthi debat. Mangka dheweke nylametaken dheweke lan manungsa liya . ikilah manungsa kang sampurna.

Iklan

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s