PUJIAN SIFAT DUAPULUH

PUJIAN

SIFAT DUAPULUH

 1. Niat Berpuasa :

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Nawaitu shouma ghodin an-adai minsyahri romadlonaa hadzihis-sanati fardlollillaahi ta’aalaa. Niat ingsun poso tutugo ing sedino sesuk esuk saking anekani wulan Romadhon ing tahun iki, ferdu krana nderek dawuhe Gusti Alloh Ta’aalaa.

 1. Sholawat Nabi : Allohummasholli’alaa Muhammad, Yaa rabbisholli’alaihi wasallim. Shollallohu ‘alaa Muhammad. Yaa Dzal-Jalaali wal ikraam. Mitnaa ‘alaa diinil islaam. Rasuulillaahil-Musthofa.Shollallohu ‘alal Hadii Muhammad, Syafi’il Kholqi Fii yaumil-Qiyaamah.

 

 1. Sifat Duapuluh : WUJUD mesti ono, Alloh Muhal yen ora ono-o.

QIDAM dihin Alloh. Alloh Muhal yen kedihin ono ‘adam.

BAQO’ langgeng Alloh. Alloh Muhal yen keno-o rusak.

MUKHOLAFATUHU LILHAWADITSI bedo Alloh kelawan ingkang anyar, muhal yen podo-o Alloh kelawan kang anyar.

WALQIYAMU BINAFSIHI Jumeneng Alloh kelawan dewe, Muhal jumenengo Alloh kelawan liyane,

WAHDANIYYAH sewiji Alloh, Alloh muhal loro-tetelu.

QODRAT Kuwoso Alloh, Alloh muhal yen apeso.

IRODAT Kerso Alloh, Alloh muhal yen ora kerso.

ILMU ngawekani, Alloh muhal yen bodo-o.

HAYYAT Urip Alloh, Alloh muhal yen mati-o.

SAMA’ a-miharso, Alloh muhal yen tuli-o.

BASHOR aningali, Alloh muhal yen wuto-o

.KALAM angendiko , Alloh muhal yen bisu-o.

QODIRAN kang kuwoso, Alloh muhal ingkang apes.

MURIDAN kang kagungan kerso, Alloh muhal ingkang ora kerso.

‘AALIMAN ingkang ngawekani, Alloh muhal ingkang bodo,

HAYYAN ingkang urip, Alloh muhal ingkang mati,

SAAMI’AN ingkang amiharso, Alloh muhal ingkang tuli,

BAASHIRON ingkang aningali, Alloh muhal ingkang wuto,

MUTAKALLIMAN ingkang angandiko, Alloh muhal ingkang bisu.

 1. Princian Sifat Duapuluh

Lan wajib ngaweruhono wong AQIL BALIGH sedoyo.

Ing sifat ingkang wajib keduwe Alloh kalihdoso.

Lan sifat ingkang Muhal keduwe Alloh kalihdoso.

Lan sifat ingkang Jaiz keduwe Alloh iku papat.

Utawi sifat rong puluh iku didum dadi papat :

  • Ingkang Dihin aran sifat NAFSIYAH
  • Kapindone aran sifat SALBIYYAH
  • Kaping telu aran sifat MA’AANII
  • Kaping patte aran sifat MA’NAWIYYAH

Utawi sifat papat iku ringkes dadi loro : ingkang dihin aran sifat ISTIGHNA.

Kapindone aran sifat ISTIFQOR.

Utawi sifat loro iku manjing dadi siji, iyo ono ISIM -DZAT.

Tegese ISIM –DZAT iku lafal ALLOH.

NAFSIYYAH, sewiji WUJUD.

SALBIYYAH iku lelimo

QIDAM, BAQO’, MUKHOLAFATUHU LILHAWADITSI,

WALQIYAMU BINAFSIH, WAHDANIYYAH.

Utawi dundumane MA’AANII iku pepitu :

QODRAT, IRADAT, ‘ILMU, HAYYAT, SAMA’, BASHOR, KALAM .

Utawi dum-dumane MA’NAWIYYAH, Iku pepitu :

QODIRAN, MURIDAN, ‘AALIMAN, HAYYAN, SAMI’AN, BASHIRON, MUTAKALLIMAN.

Utawi sifat Rong puluh ingkang manjing ISTIGHNA, Iyo iku sifat sewelas :

iyo : WUJUD, QIDAM, BAQO’, MUKHALAFATUHU LILHAWADITSI, WALQIYAMU BINAFSIHI,

Iyo : SAMA’, BASHOR, KALAM, SAMI’AN, BASHIRON, MUTAKALLIMAN.

Utawi sifat Rongpuluh ingkang manjing ISTIFQOR, iyo iku sifat sesongo. Iyo : QODRAT, IRODAT, ILMU, HAYYAT, WA-QODIRON, WA MURIDAN, WA-‘ALIMAN, HAYYAN, WAHDANIYYAH.

Utawi JAIZ-se ISTIGHNAA iku loro : Dihin agawe Alloh ‘alam iku kabeh wenang, lan atingal gawe Alloh ‘alam iku kabeh wenang, lan kapindo gawe ora kelawan pengalapan.

Utawi JAIZ-se ISTIFQOR Iku loro : Dihin anyar ing ‘alam  kabeh . Kapindo ora lelabet sekehe sewiji wujud.

 1. Sifat wajib, Muhal lan Jaiz (Wenang) para rosul

Lan wajib ngaweruhono wong Aqil baligh sedoyo

Ing WAJIBbe poro rosul iku telu : Iyo : SHIDIQ, AMANAH, TABLIGH.

Tegese SHIDIQ iku ambenerke wertane Rusul, tegese AMANAH Iku kapercaya maring Alloh, tegese TABLIGH iku nekak-ke printahe Alloh, parentah ingkang wajib, ingkang sunnah, ingkang wenang, ingkang haq, ingkang batal, ingkang halal, ingkang haram, kelawan sepadane kabeh iki.

Lan wajib nga weruhono wong aqil baligh sedoyo,

Ingkang MUHAL-Le, poro Rosul iku telu : Iyo KIDZIB, KHIYANAT, KITMAN,

Tegese KIDZIB iku anggorohke wertane Rosul,

Tegese KHIYANAT iku anyidrani maring Alloh,

tegese KITMAN iku angumpet prentahe Alloh.

Lan wajib ngaweruhono wong ‘aqilbaligh sedoyo,

Ing JAIZ-SE (WENANG-E) PORO Rosul iku akeh,

Katekanan “SIFAT ‘ARADL BASYARIYYAH” koyo loro, ngelu, mules mangan nginum, turu, lali, laki, rabi, kelawan sepadane kabeh iku.

 1. Syahadataini (Syahadat dua)
 • Asyhadu allaa ilaaha illalloh, Wa-Asyhadu anna Muhammadar-Rasuluululloh.Anekseni ingsun setuhune ora ono pangeran kang wajib disembah, kelawan sakbenere ing dalem wujude, kang mesti anane, kang muhal ‘adamme, anging Alloh. Anekseni ingsun setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku utusanne Alloh, kawulane Alloh , kang Romo sayyid “ABDULLAH, Kang Ibu SITI AMINAH ingkang lahir aneng Mekah, Hijrah ing Medinah, gerah ing Medinah, Sedo ing Medinah, Sinarekaken ing Medinah. Bangsane bangsa ARAB, bongso Rosul, bongso QURAIS.
 • Mongko maknane “LAA ILAHA ILLALLOH” iku ngemot makno loro : NAFI kelawan ISBAT.Mongko kang den NAFI-aken iku pangeran kang liyo, saking pangeran kito kang agung moho Mulyo, mongko kang den ISBAT-taken iku pangeran kang ESA, kang ora tetunggal, kang ora didadekake, ndadekake alam kabeh, iyo iku aran “ALLOH” tegese aran ALLOH iku ono ing ndalem DZAT, kang wajibe wujub, kang mesti anane, kang muhal ‘adame, ora werno, ora rupo, ora arah, ora enggon. Lan sing sopo wonge neqodaken setuhune Alloh iku werno, rupo, arah, enggon, mongko wong iku dadi KUFUR.
 • Lan setuhune kanjeng nabi MUHAMMAD iku manungso kang lanang, kang merdiko, kang ‘aqilbaliqh, kang keturunan wahyu, kang bagus rupane, kang mencorong cahyane kadiyo wernane Mbulan utowo koyo SRENGENGE, lan wajib anduweni sifat SHIDIQ, AMANAT, TABLIGH.

SHIDIQ : Bener, AMANAT : KAPERCOYO, TABLIGH : neka-aken.

MUHAL GOROH, MUHAL CIDRO, MUHAL ANGUMPETAKEN

Lan ingkang wenang “ARADL BASYARIYYAH.”

Lan Muhal kesifatan sifatte dzat kang MOHO LUHUR.

 • ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIIN

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s