Mbudidayakaken Tata Krama Siswa wonten ing SMP Dhateng para Warga Sekolah ing Saben Dintenipun

Mbudidayakaken Tata Krama Siswa wonten ing SMP Dhateng para Warga Sekolah ing Saben Dintenipun

Assalamu’alaikum wr.wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala SMP

,ingkang kula hormati Bapak/Ibu Guru saha karyawan Staf Tata Usaha kaliyan rencang-rencang ingkang kula tersnani.

Mangga kita panjatakken puji syukur dhateng Gusti Allah amrgi kita sampun diparingi kasarasan,kaslametan saengga kita saget nindakaken acara manika.

Langsung kemawon wonten ing prekawis manika. Mbok bilih sepele nanging wogatos kangge tata krami. Sakmenika tata krama siswa sampun boten wonten malih, kaliyan guru kemawon sampun dupun anggep kanca menapa malih kaliyan rencangipin ,wicara para siswa kasar kaliyan boten wonten tata krama malih.

Para siswa sampun boten mangertos tegesipun tata krama menika,beda kaliyan jaman rumiyin para siswa sanget  migunakaken tata krama,kaliyan para siswa inggih sanget ngurmati para warga sekolah.

Mila kita perlu mbudidayakaken tata krama siswa dhateng para warga sekolah. Kita saget mbudidayakaken tata krama inggih lewat panyuluhan. Panyuluhan wigatosipun tata krama saget dening tiyang sepuh,wali kelas utawi lewat guru BK.

Tata krama perlu dibudidayakaken amrgi tata krama saget nunjukakaken sikapipun kapribadian bangsa,mila kita perlu sanget mbudidayakaken tata krama kasebat. Cara-cara mbudidayakaken tata krama salah setunggalipun inggih menika dibiasakakan saking keluarga,menawi dhateng keluarga sampun wonten tata krama ingkang sae mesthi dhateng umum tata kramaipun inggih sae.

Tata krama saget dibudidayakaken ingkang langkah kaping satunggal biasakaken ngucap salam kaliyan wicara kaliyan tiyang sepuh,guru ngagem basa krama inggil,ingkang kaliyan rencang wicaranipun boten kasar. Kaping kalih katindakaken kasopanan lan kasantunan,tuladhanipun mbok bilih ketemu kaliyan guru kita nundukaken mustaka utawi kita para siswa salim kaliyan guru menika.

Mugi-mugi para siswa saget mangertos wigatosipun tata krama kaliyan saget mbudidayakaken tata krama siswa dhateng para warga sekolah.

Wasana cekap semanten atur kula lan nyuwun pangapunten mbok bilih wonten klenta-klentuning atur utawi galap gansuling atur kula.

Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s