HIKMAHING KURBAN & RIAYA HAJI Dhandanggula

HIKMAHING KURBAN & RIAYA HAJI

Dhandanggula

Ari kurban myang Riaya haji

Yekti khatah hikmah wigatinya,

Pantes den lestarekake

Mugi wignya taqorub

Tambah caket sungkem mring Gusti

Gya eklas asung kurban

Iguh-bahu-suku

Bandha prabeya myang nyawa

Ngluhurake Pangran kalimah tauhid

Yun mring Mekah-Madinah

Purwanira duk nabi Ibrahim

Kadhawuhan kurban amerjaya

Kalane nendra jro impen

Ismail sang binagus

Kebyatan tyas sru sangga runggi

Nyipta bisikan syetan

Rangu semang masgul

Nging tri ratri trus lajengan

Jro supena trang trewaca haqul-yakin

Dhawuh kang murbeng-jagad

Wusnya sholat subuh bangun enjing

Pungun-pungun gya ngawe kang putra

Ismail byantara age

Nak anggur jiwaningsun

Paran ing reh tumrap sirehi

Miwah panemunira

Dhuh rama pukulun

Njeng rama ywa walang driya

Tatas teteh turira putra pratitis

Noraga nggula –drawa

Hamba sagah ywa sungkaweng  galih

Seksenana telenging tyas hamba

Pejah gesang tansah ndherek

Sandika nampi dhawuh

Kelebetna iman mukhlisin

Shoban nrimah tawakal

Taslim legaweng tus,

Sinigeg gupitanira

Dukanjing trep tanggal sedasa marengi

Wulan besar Dzulhijjah

Risang kalih mantep golong gilig

Sarwi takbir nyebat asmaning Hyang

Tahlil-tahmid ngucap tasbih

Nging kaelokanipun

Sanes sihir sim-sim salabim

Kang jangga duk pinagas

Gandrik santun wujud

Kang ngglundhung sirahing menda

Yata jibril kang marak manabda aris

Sung salam myang hamdalah

Piniji pundhi sabdeng Hyang Widhi

Ndika kekalih wus binerkahan

Wus syah tinampi kurbane

Mrih benjing turunipun

Nglestarekna lampah tauhid

Towaf haji mring mekah

Wukuf dimen mabrur

Ziarah masjidil-haram

Myang I’tibak sunahnya Rasulillahi

Miwah amragat menda

Yen tan kwasa (mampu) latihan rumiyin

Kurban menda kalian arisan

Urun arta sapantese

Dagingira ingedum,

Mring kang miskin kirang vitamin

Gizi kadhar zatt lemah,

Sengkyu (thank you) matur nuwun

Kang baku legal an eklas,

Nging ywa supe mugi kelar munggah kaji,

Nyuwuna marga gampang.

Tumrap awam mukim dhalem negri

Pas Riaya njujug ngara-ara (tanah lapang)

Gedhe-cilik lanang-wadon,

Kebat berdhuyun-dhuyun,

Yen putri mens pas nggarp-sari,

Sunat mirengke khutbah

Nging tan wajib sujud

Lebar salam ywa’ge menyat

Lan ywa supe sung infak mangkya donga gim (game)

Ngucap takbir sapasar

Keh panitya kadi PHBI

Tan kalepyar sung da’wah ceramah

Ustadz-ustadzoh ngemutke

Sejarah kang kapungkur

Ana titah jalma linuwih

Patut yen tinulada

Nora pandhang-bulu

Uger tauhid beriman

Lan pitados mring Ibrahim haqul yakin,

Lir haji-supit-tetak.

Riwayat kurban Tauret Injil,

Sugengira myang Wejanganira

Mring turun lan pandhereke

Ces Pleng wigatos jitua,

Istikomah iman tauhid

Myang ndheder kabecikan

Ajeg limang –wektu

Sungkem asih mring wong tuwa,

Srahing Allah yakin takdir ala-becik

Myang akhlaqul –karimah

Kidung rileks bab kurban lan haji

Lugu yekti yun sawab karidlon

Rahmat berkah lan maghfiroh,

Pramila mugi kasdu

Nasehat sung weling-wineling,

Marang tawassaw bil haq

Rahayu sepen dur,

Pra maos sagarwa-putra

Wassalamu’alaikum nyuwun pamit,

Tamat al-op gim (game) purna

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s