BAWA SA SUDIRAWICITRA LAMPAH 12

BAWA SA SUDIRAWICITRA LAMPAH 12

Pedhotan 5-7 dhawah gending Subakastawa Laras pl.Pt. Nem

Padha den emut

Ywa kongsi tan nglakoni

Sokur lan rila

Nariman ing takdir

Lan ywa mrih sira

Sarama mring sesame

Den ambeg tama

Gotrah Singalodra niki

Umpak-umpak I:

Para rawuh mangga smya mbuka kalbu

Ing Ri adi Idul Fitri warsa niki

Mbirat Rengu dosanya aja den imbu

Mangun gesang memetri silaturahmi

Umpak-umpak 2 :

Carang wreksa talining sapu kang brengga

Nora gampang ngesuhi geng kulawangsa

Dennya gesang rumaket mring kang Ma kwasa

Mbangun turut sumedhe ngayom asihNya

Umpak-umpak 3 :

Lenging cipta nyuwun mring kang Maha Kwasa

Mrih widodo tulus nir ing sambekala

Sawer agung ingkang asesirah janma

Masa borong panyaruwe jengandika

K.Sbk I

Hardaning tyas bombing tuhu

Ri-Bagya pahargyan iki

Syawalan gotrah Yasita

Trah Singalodra sayekti

Wonten pleret Kulon Progo

Winengku Bapa ismail

K.Sbk 2

Jentrek warga anem sepuh

Tebih celak jalu estri

Samya andher jawat asta

Mbirat dosa lahir batin

Kaleopatan ing sawarsa

Linebur ing ari iki

K.Sbk 3

Drajating warga wus burus

Resik kadya dlancang putih

Kang kantun giliging tekad

Mangun gesang langkung peni

Sayuk rukun kekadangan

Sabda luhur den kaesthi

Syawalan Trah Singalodra

Tgl 28 oktober 2007 di Pleret

Keluarga Jenderal Ismail

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s